Organizacja ceremonii pogrzebowych

Organizacja ceremonii pogrzebowych Gryfice

Zachodniopomorskie

Człowiek wytwarza się i kończy. Pogrzeby ograniczają się ze smutkiem po śmierci bliskiej osoby, a oraz z obowiązkiem dopełnienia wszystkich formalności powiązanych z pochówkiem. Ceremonie pogrzebowe winnym stanowić stworzone profesjonalnie, żeby oszczędzić rodzinie zmarłego dodatkowego stresu.

Organizacja ceremonii pogrzebowych Karlino

Formalności przedpogrzebowe

Gdy członek rodziny umrze, bliskie mu osoby powinny powiadomić o zgonie lekarza rodzinnego z przychodni rejonowej lub pogotowie ratunkowe . Po przybyciu, lekarz lub pogotowie stwierdzą zgon i wystawią kartę zgonu – dokument niezbędny do wykonania pozostałych formalności z pochówkiem włącznie. Że są podejrzenia, że zgon spotkał w sukcesie wypadku lub przestępstwa, lekarz może odmówić wydania karty zgonu. Rodzina może jednak uzyskać taki list z lekarza sądowego, który badał zwłoki w domu medycyny sądowej.

poczta kwiatowa
poczta kwiatowa

Następnie rodzina zmarłego powinna powiadomić o zgonie Urząd Stanu Cywilnego w układzie trzech dni z chwili śmierci zmarłego. Następnie powinna wyjść z wynikiem o wystawienie aktu zgonu. Konieczne będą: karta zgonu i dowód osobisty zmarłego. Fakt ten uprawnia do kupienia zasiłku pogrzebowego plus jest niezastąpiony do załatwiania spraw powiązanych ze spadkiem.

Organizacja ceremonii pogrzebowych Karlino

Organizacja pogrzebu

Kartę zgonu należy przedłożyć wybranemu Zakładowi Pogrzebowemu. Podczas spotkania z pracownikiem domu pogrzebowego, ustalany jest czas pochówku lub termin kremacji (jeżeli zmarły przed śmiercią zastrzegł, że wybiera taką właśnie formę pochówku), wybór miejsca pochówku, wybór trumny, lub urny w przypadku kremacji. wybór obrządku religijnego w którym zajmuje przejść się pogrzeb czy innego rodzaju pogrzebu ( w przypadku pochówku świeckiego).

Zobacz również prezent dla żony na święta

Zakłady Pogrzebowe oferują szereg usług powiązanych z formą pochówku, między innymi:

poinformowanie o śmierci: wydruk klepsydr, zamówienie nekrologów
przewóz ciała osoby zmarłej do świątyni i/lub na cmentarz
zapewnienie oprawy muzycznej, kwiatów
pochówek
przeprowadzenie ceremonii pogrzebowej przez specjalisty ceremonii pogrzebowej

Pogrzeb katolicki

W przypadku pogrzebów w obrządku katolickim, rodzinie pozostaje porozumieć się z księdzem w istocie organizacji nabożeństwa żałobnego i miejsca pochówku (kwatery) na cmentarzu parafialnym. Pogrzeb katolicki dokonuje się w obecności księdza, który odprowadza zmarłego na pole ostatniego spoczynku. Oprócz księdza, w takim pochówku uczestniczy często mistrz ceremonii pogrzebowej.
Pogrzeb świecki

Jeżeli zmarły życzył sobie przed śmiercią pochówku świeckiego, rodzina musi umówić się z górą cmentarza i wykupić odpowiednią kwaterę. Bywa też wynająć mistrza ceremonii pogrzebowej, który wykona ją w profesjonalny sposób. Mistrz ceremonii przywita żałobników, wygłosi mowę wstępną, a ponadto opowie o zmarłym. Mistrz ceremonii zakomunikuje również uczestnikom pogrzebu o miejscu, w którym przejdzie się stypa. Koszt wynajęcia mistrza imprezie to koszt około 300 zł.

Pogrzeb łączę się a z mnóstwem formy i kosztami, jakie rodzina musi ponieść organizując pochówek. Na szczęście w takiej form mogą liczyć na wsparcie innych członków rodziny, a ponadto państwa, które da rodzinie zmarłego zasiłek pogrzebowy po zdobyciu przez nią aktu zgonu. Warto mieć, że pogrzeb nie wymaga być piękny i nawet przy ograniczonych środkach można godnie pożegnać zmarłego.
Więcej informacji
Więcej informacji o organizacji imprezie pogrzebowych na stronie Organizacja ceremonii pogrzebowych

 

Organizacja ceremonii pogrzebowych Karlino

0 0 votes
Daj ocenę
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments